Vjedra 2016./2017.

misije

Teme smotre 2016./2017.

Moguće je odabrati jedan od dva prijedloga te iz njih izvesti svoj naslov izvedbe:

1. PRIJEDLOG
Misije – poslanje Crkve (ova tema prati temu vjeronaučnoga natjecanja)
2. PRIJEDLOG
Mladi u potrazi za Kristom (budući da je ova godina u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji proglašena godinom mladih )

Prijava za smotru

Prijave traju od 1.12.2016. do 1.3.2017.
Za prijavu je potrebno ispuniti PRIJAVNICU koja je objavljena na www.djos.hr (a nalazi se i u prilogu ovoga e-maila) i poslati je na e- adresu:
[email protected]
Za eventualne upite, nejasnoće ili komentare možete koristiti navedeni mail ili se obratiti djelatnicama Katehetskog ureda. Nakon pregleda svih prijava, Povjerenstvo će kontaktirati prijavljene te obavijestiti o dogovorenom tijeku provedbe smotre.

Ustrojstvo smotre

međužupanijska (nad/biskupijska) razina

Ciljevi

- razvijati i poticati učeničko stvaralaštvo s naglaskom na teološko-duhovnom sadržaju
- promicati učeničko govorno izražavanje na hrvatskom jeziku i starim jezicima
Svetoga Pisma (grčkom, latinskom i hebrejskom jeziku)
- otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih vjeronaučnih sklonosti i sposobnosti
- razvijati suradničko učenje i timski rad
- razvoj metakognitivnih vještina
- obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa vjeronauka
- razvijati učeničke kompetencije na području umjetničkog izričaja
- predstaviti stvaralaštvo smotre javnosti.
Program smotre obuhvaća stvaralačko izražavanje na područjima:
- dramsko izražavanje
- scensko izražavanje
- literarno izražavanje
- medijsko izražavanje (video uradak ili fotografija)
- glazbeno i likovno izražavanje

Uzrast sudionika

Učenici svih razreda osnovne i srednje škole.

Upute za sudionike smotre

Na smotri se može sudjelovati pojedinačno i skupno.
Unutar pojedinačnih nastupa učenici mogu sudjelovati sljedećim oblicima:
- monologom (ulomkom iz Biblije, crkvenih dokumenata, književnoga, dramskoga, proznog djela vezanog uz temu)
- monodramom
- pojedinačnim recitalom
Unutar skupnih nastupa učenici mogu sudjelovati sljedećim vrstama izraza:
- dramsko-scenskom izvedbom
- recitalom (skupnim govorenjem teksta)
- glazbenom točkom
- likovnim uratcima
- medijskim stvaralaštvom (video uradak, fotografija itd.)

Trajanje

Pojedinačna izvedba može trajati 3-5 minuta, a skupna 5-20 minuta.
U pripremi izvedaba važno je voditi računa o:
1. Jasnoći teološke i duhovne poruke.
2. Umjetničkoj razini djela
3. Prilagođenosti sadržaja uzrastu.
4. Uvježbanosti sudionika smotre.

Važna napomena:
Smotra nije natjecateljskog karaktera!

PRIJAVNICA ZA VjeDra 2017. – SMOTRU VJERONAUČNOG STVARALAŠTVA

VjeDra 2017.,informacije o Smotri vjeronaučnog stvaralaštva Đakovačko-osječke nadbiskupije