Da vaša radost bude potpuna (o vjerskom odgoju i katehezi)

kateheza odrslih

Pred Vama se nalazi  radni tekst dokumenta (pdf format) o vjerskom odgoju i katehezi, kojega će izdati HBK (Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju).

Pozivamo na čitanje, promišljanje te kritičku raspravu , konstruktivno komentiranje i provođenje napisanoga:

Da vaša radost bude potpuna – Kateheza i rast u vjeri