Godina posvećenog života

Logo GPZ

Prema Papinoj odluci, 2015. godina određena je da bude Godina posvećenog života. Predloženo je da započne početkom listopada ove godine, o obljetnici objavljivanja Konstitucije Lumen gentium. Službeni početak bio bi obilježen svečanom misom u Bazilici sv. Petra u Rimu, 21. studenoga ove godine, a službeni završetak 21. studenoga 2015., o 50. obljetnici objavljivanja Dekreta Perfectae caritatis.

Korisna prezentacija, bojanka i igrokaz u Različitim vjeronaučnim materijalima.