Poslijediplomski specijalistički studij

kbf

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVUraspisuje

 N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski specijalistički studij Pastoralne teologije sa smjerovima: PASTORAL OBITELJI I PASTORAL ŽUPNE ZAJEDNICE u akademskoj 2014./2015. godini

Uvjeti upisa

Na natječaj se mogu prijaviti:

- pristupnici koji su završili sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij filozofsko-teološkog ili katehetskog usmjerenja ili sveučilišni dodiplomski filozofsko-teološki studij s prosječnom ocjenom većom od 3,0. Iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,0 uz preporuku dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju,

- pod jednakim uvjetima pristupnici iz Republike Hrvatske i iz inozemstva koji su završili navedeni studij, a u slučaju završenog srodnog sveučilišnog studija, može se odobriti upis uz polaganje razlikovnih ispita koje utvrđuje Povjerenstvo za poslijediplomske studije.

Pristupnici podnose prijavu na pisanom obrascu koji mogu preuzeti na web stranici Fakultetawww.djkbf.unios.hr pod kategorijom Dokumenti i obrasci.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • ovjerena preslika diplome o završenom dodiplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju,
  • prijepis ocjena
  • preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu
  • preporuke (ako je prosjek niži od 3,00)
  • dvije fotografije (4×6)
  • životopis
  • odluku institucije u kojoj je osoba zaposlena o plaćanju troškova (ako pravna osoba plaća troškove studija)

Trajanje studija:: dva semestra (jedna godina).

Akademski naziv: Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji i Pastoral župne zajednice stječe se akademski naziv sukladno završenom smjeru: – sveučilišni specijalist pastorala obitelji – sveučilišni specijalist župne zajednice.

Troškovi studija: 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose do 15. prosinca 2014. godine na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo.

Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja po zaključenju natječaja.

Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija je objavljen na web stranici Fakultetawww.djkbf.unios.hr .

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na putem telefona broj: 031/802-402, 802-405 ili e-mail:[email protected] [email protected]

Natjecaj KBF 2014 2015