Informacije o polaganju stručnih ispita za vjeroučitelje

Raspored polaganja stručnih ispita iz vjeronauka, informacije o komunikaciji s mentoricom i savjetnicom te  školskoj opremi i pisanoj pripremi pripravnici su dobili na pismenom dijelu polaganja stručnoga ispita.

 

 

 

Odgovori